HagelandStroomt

Voor dit project hebben we een aparte website aangemaakt. Alle info en nieuws vind je op www.hagelandstroomt.be.

Beschrijving van het project

Transitie Scherpenheuvel-Zichem wilde meewerken aan de oprichting van een energie-coöperatie in het Hageland met als doel te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en de winst na een billijke vergoeding van de coöperanten besteden aan lokale energie-efficiëntie projecten. Een eerste pilootproject werd samen met Ecopower  gerealiseerd, een 40 kW piek PV installatie op het dak van OC De Hemmekes in Zichem.

De oprichting van een energie-coöperatie vraagt echter veel helpende handen. Als lokale groep waren we te klein om die stap te zetten. Samen met andere LICHT-groepen uit het Hageland waren we sterker en in juni 2020 is Navitas opgericht. 

Wij werken ook samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem rond elektrische deelmobiliteit. Dit kadert in een stroomversnellersproject van de Vlaamse overheid. De elektrische deelauto is reeds aangekocht en wordt later dit jaar gekoppeld aan de PV installatie OC De Hemmekes in Zichem.

Tenslotte hebben we samen met de stad Diest een klimaatproject gericht naar KMO’s voorbereid. Het doel van dit project is KMO’s gevestigd in Noord-Hageland (as Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot) te ondersteunen bij het implementeren van energiebesparende maatregelen en het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen in lijn met de Vlaams- Brabantse 2040 klimaatdoelstellingen. Eind juni werd de subsidieaanvraag goedgekeurd. Dit project loopt van juli 2020 tot juli 2022.