Projecten

Beschrijving van het project

Transitie Scherpenheuvel-Zichem wil een energie-coöperatie oprichten in het Hageland met als doel te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en de winst na een billijke vergoeding van de coöperanten besteden aan lokale energie-efficiëntie projecten. Een eerste projectidee is het installeren van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen in Scherpenheuvel-Zichem.

Planning

Momenteel in voorbereidingsfase. Timing oprichting van de burgercoöperatie hangt af van voldoende vrijwilligers die zich actief willen inzetten.

Nodige budget voor pilootproject

25.000 € (5.000 € opstart + 20.000 € pilootproject)

Motivatie voor het project

De inwoners van het Hageland actief betrekken bij de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en rechtvaardige gemeenschap. Enerzijds burgers de kans te geven te investeren en te participeren in lokale hernieuwbare energieproductie. Anderzijds te investeren in lokale energiebesparende en energie-efficiëntie maatregelen met speciale aandacht voor mensen met een bescheiden inkomen of energiearmoede.

Een concrete en blijvende bijdrage te leveren aan het klimaatactieplan van de gemeentes in het kader van het Burgemeesterconvenant.

Partners

 • REScoop Vlaanderen voor ondersteuning van de oprichting van een energie-coöperatie,
 • REScoops PajoPower en ZuidtrAnt voor het delen van ervaring en technische expertise,
 • Provincie Vlaams-Brabant voor algemene ondersteuning in kader van Vlaams-Brabant Klimaatneutraal (LICHT-programma),
 • Kringwinkel Hageland aangesteld door de provincie als LICHT-coördinator voor onze regio,
 • Gemeente voor het ter beschikking stellen van daken van gemeentelijke gebouwen,
 • Het lokale OCMW en Woonloket “Wonen aan de Demer” voor het prioriteren van energiebesparende projecten met sociale inclusie.

 Beoogde impact 

 • Mogelijkheid scheppen voor inwoners Hageland om actief te participeren in lokale hernieuwbare energieproductie,
 • Verhogen aandeel hernieuwbare energie in het Hageland,
 • Vermindering van CO2 door productie van groene stroom,
 • Deel van winst gebruiken voor energiebesparende maatregelen ten voordele van de lokale gemeenschap met speciale aandacht voor kwetsbare groepen (mensen met een bescheiden inkomen of in energiearmoede),
 • Project dat samenwerking tussen diverse lokale verenigingen mogelijk maakt,
 • Win-win project voor burgers en lokaal bestuur.