2011

  • 21 maart – 21 juni: Deelname aan Kortenrittencontract
  • 21 juni                 : Infoavond over activiteiten in het najaar
  • 10 september       : Deelname aan Welzijnsbeurs
  • 13 oktober           : Start tweewekelijkse ecologische kookcursus gespreid over 4 avonden
  • 19 november        : Start maandelijkse ecologische moestuincursus gespreid over 10 maanden
  • 1 december         : Start deelname Energiejacht