Repair Connects – Wie doet mee?

Repair Connects is in april 2020 uitgewerkt als matching tool, om de Repair Cafés te ondersteunen en herstel niet te laten stilvallen bij gebrek aan fysieke events. De tool is uitgewerkt als een matching tool, waarbij burgers kapotte toestellen registreren bij een herstelorganisatie in hun buurt, en herstellers van die organisatie op hun beurt die burgers proberen verder helpen, soms virtueel, soms door het toestel toch op een of andere manier tot bij de hersteller te krijgen.

Hoe werkt het? In ’t kort:

  1. Eigenaar van een toestel registreert dat toestel via de website.
  2. Herstellers krijgen een wekelijkse mailing met alle ingezonden toestellen
  3. Geregistreerde herstellers kunnen de lijst van toestellen raadplegen, en een toestel dat hun interesseert ‘claimen’
  4. De eigenaar van het toestel krijgt een bericht, dat een hersteller zijn of haar toestel heeft geclaimd, en contact zal opnemen
  5. De hersteller ontvangt de contactgegevens van de eigenaar, en neemt contact op via mail of telefoon
  6. De hersteller kan de toesteleigenaar ofwel van op afstand assisteren, ofwel spreken hersteller en eigenaar af hoe het toestel kan uitgewisseld worden.

Als je wil meedoen als hersteller graag een email sturen naar transitie_scherpenheuvelzichem@live.be.

Klimaatproject Energiebesparing KMO’s

Project met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Samen met de stad Diest hebben we eind vorig jaar, in het kader van ons project HagelandStroomt, een voorstel voor een klimaatproject ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het doel van dit project is KMO’s gevestigd in Noord-Hageland (as Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot) te ondersteunen bij het implementeren van energiebesparende maatregelen en het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen in lijn met de Vlaams- Brabantse 2040 klimaatdoelstellingen.

Eind juni 2020 heeft de deputatie onze subsidieaanvraag goedgekeurd. Door deelname aan dit project dragen lokale bedrijven niet alleen bij tot de klimaatdoelstellingen van de regio maar verlagen ze ook op een gestructureerde manier hun energiekost wat niet onbelangrijk is in deze coronatijden.

Link naar video:

We kunnen tot 8 KMO’s uit het Hageland ondersteunen. KMO’s die willen deelnemen dienen hun deelname te bevestigen per email aan info@hagelandstroomt.be of via telefoon 0465 / 07 85 08. Reeds 5 KMO’s zijn gestart. Inschrijven kan nog tot 15 september. Bent u één van de laatste 3 die zijn energiefactuur structureel verlaagt? 

Meer info op: Klimaatproject Energiebesparing KMO’s

17 september: Nominatie Duurzame Helden

Onze transitiegroep werd door de stad Scherpenheuvel-Zichem genomineerd als lokale Duurzame Held. Met name onze bijdrage aan SDG 7 Betaalbare en Duurzame Energie: de zonnepanelen op OC De Hemmekes gerealiseerd door ons burgerinitiatief HagelendStroomt, werd door de jury geprezen. Via deze link kom je te weten wie de 16 andere Duurzame helden zijn in Scherpenheuvel-Zichem.

Stroomversneller.be – Stem t.e.m. 7 oktober

7 oktober: 212 stemmen behaald ! Bedankt aan iedereen die heeft gestemd.

Het Vlaams Energie Agentschap heeft het projectvoorstel voor een elektrische deelwagen met laadpaal gekoppeld aan de PV-installatie op het dak van De Hemmekes in Zichem goedgekeurd. De PV-installatie zal het ontmoetingscentrum van groene stroom voorzien en de niet verbruikte stroom zal worden opgeslagen in een batterij  om de elektrische deelwagen op te kunnen laden. Deze combinatie verhoogt het rendement van de PV installatie.  De elektrische wagen zal aangekocht worden door de stad en zal gedeeld worden tussen de stadsdiensten en de burgers.

Indien 191 burgers van Scherpenheuvel-Zichem op dit project stemmen ontvangt de stad een  startkapitaal van € 22.924 om het project te realiseren.

Stroom mee en stem op dit project via www.stroomversneller.be.

Handleiding bij het stemmen op Stroomversneller.be

Ons zonneplan is geselecteerd door KBS in kader van gemeente voor de toekomst!

Ons project “Zonneplan Scherpenheuvel-Zichem” ingediend in het kader van de projectoproep Gemeente voor de Toekomst van de Koning Boudewijnstichting is geselecteerd door de jury en krijgt 2500 € voor de realisatie ervan.

Doel van het Zonneplan is een energie-coöperatie op te richten om te investeren in lokale hernieuwbare energieproductie en de winst na een billijke vergoeding van de coöperanten te besteden aan lokale energie-efficiëntie projecten. Een eerste project is het installeren van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen.

Als je aan dit boeiende project wil meewerken laat zeker iets weten via email naar Transitie_Scherpenheuvelzichem@live.be.

 

 

Selectie voor Burgerschool

Ons idee om een lokale RESCoop (renewable energy cooperative) op te richten met als doel zonnepanelen te installeren op daken van de gemeentelijke gebouwen werd geselecteerd door de Burgerschool. Vanaf maart worden we professioneel gecoacht in de vorm van een driedelig traject om ons initiatief naar een hoger niveau te tillen.

VZW

Sinds 12 januari is Transitie Scherpenheuvel-Zichem een vzw geworden. Dit is een eerste belangrijke stap voor het verwezenlijken van onze toekomstige projecten.

Welkom

Welkom op de website van Transitiestad Scherpenheuvel-Zichem. Deze site heeft als doel het transitieproject in Scherpenheuvel-Zichem te ondersteunen.